6.35mm系列25mm长内六角螺丝批头

我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。

产品详情

S2材质。 

专业热处理工艺,硬度HRC60±1。 

表面精细喷砂处理。

订货号/Item No 规格/Size 支/盒 支/箱 支/件
SGS6325 H2.0 H2.0*25*6.35 20 400 4000
SGS6325H2.5 H2.5*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 H3.0 H3.0*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 H4.0 H4.0*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 H5.0 H5.0*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 H6.0 H6.0*25*6.35 20 400 4000