6.35mm系列25mm梅花带孔螺丝批头

我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。

产品详情

S2材质。 

专业热处理工艺,硬度HRC60±1。 

表面精细喷砂处理。 

订货号/Item No 规格/Size 支/盒 支/箱 支/件
SGS6325 T8 T8*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T9 T9*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T10 T10*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T15 T15*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T20 T20*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T27 T27*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T30 T30*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 T40. T40-25*6.35 20 400 4000