6.35mm系列25mm长一字螺丝批头

我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。

产品详情

S2材质。 

专业热处理工艺,硬度HRC60±1。 

表面精细喷砂处理。 

订货号/Item No 规格/Size 支/盒 支/箱 支/件
SGS6325 SL4 SL4*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 SL5 SL5*25*6.35 20 400 4000
SGS6325 SL6 SL6*25*6.35 20 400 4000